Büyük Türkiye!


Samimiyet-Gayret-Üretim

BİYOGRAFİ


Dr. ERDOĞAN BAYRAKTAR
İnşaat Yüksek Mühendisi

Trabzon'un Of İlçesi'nde doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda 'Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Bilimleri' konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü' nde "Hasılat Paylaşım Modeli Türkiye Örneği" konusunda doktora derecesi aldı.

Askerlik görevi sırasında, 6 bin konutun inşaatında Kontrol Amir Vekili olarak çalıştı. 1973-1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve konut yapı kooperatifi yöneticisi olarak, 3 bin konut, ofis ve sanayi işyerleri üretimini gerçekleştirdi.

1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü Belediyelerinde 10 yıl Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

1994 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde KİPTAŞ'ı kurdu ve 4,5 yıl Genel Müdürlüğünü yaptı. Bu görevde iken, İstanbul’un 11 değişik bölgesinde 17 bin konutluk yerleşim birimi üretimi gerçekleştirdi.

1999-2000 yılları arasında ABD’de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi aldı. Avrupa’da çeşitli ülkelerde konut, işyeri, kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri hakkında eğitim ve seminerlere katıldı.

2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Bld. Metropol İmar A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı.

Aralık 2002 – Mart 2011 tarihleri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sürede;
81 il, 800 ilçe 1.900 şantiyede toplam 512 bin konut uygulaması başlattı. Konutlarla birlikte, 150 hastane, 875 okul ile altyapı çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıları yapıldı.

İspanya Kraliyet Ailesi tarafından “Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi”nden dolayı TOKİ Başkanı iken "Kraliyet Nişanı" ödülü verildi. 

11 Haziran 2011 seçimlerinde Ak Parti Trabzon Milletvekili oldu ve T.C. 61. Hükümetinde 2,5 yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptı. Bu sürede, TOKİ Başkanlığı döneminde başlattığı "Kentsel Dönüşüm" çalışmalarını "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü" ekseninde ülke geneline yaygınlaştırarak başarıyla sürdürdü.

Kariyeri boyunca, ulusal ve uluslararası pek çok konferansa katılımının yanı sıra, üniversitelerde şehircilik, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, inşaat sektörü, konut politikaları ve TOKİ uygulamaları konularında dersler ve seminerler verdi.

Yaptığı çalışmalar nedeniyle farklı zamanlarda 5 fahri doktora ünvanına layık görüldü;

Gazi Üniversitesi,
Toplu Konut alanındaki birikimi, kamu arazilerini ve kaynaklarını verimli biçimde değerlendirip halka açmasındaki çabaları; alt gelir gruplarına yönelik konut üretimi konusundaki katkıları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme konularında göstermiş olduğu başarılardan dolayı Erdoğan Bayraktar Gazi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi,
TOKİ Başkanlığı dönemindeki üstün başarıları ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nin kurulması aşamalarında verdiği destek sebebiyle Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora verilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Afet riski altındaki alanların dönüşümü, depreme karşı güvenli ve çevreye duyarlı konut üretimi alanlarında gösterdiği faaliyetlerden dolayı Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
Gecekondulaşmanın önlenmesi, yenileşme ve dönüşümü alanlarındaki çalışmalarından dolayı Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora unvanı verilmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi,
Toplu konut, gecekondulaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalar nedeniyle Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora unvanı verilmiştir.

2006 yılında “Gecekondu ve Kentsel Yenileme”,
2007 yılında “Bir İnsanlık Hakkı Konut: TOKİ’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği”,
2013 yılında "Şehirlerin Dönüşümü",
2014 yılında “Model Şehirler, Avrupa- Amerika” adlı kitapları yayınlandı.

Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.

ÇALIŞMALAR


KARİYER

bayraktar

BAYRAKTAR İNŞAAT Erdoğan Bayraktar 1973-1994 yılları arasında kurucusu olduğu firma bünyesinde 3 bin konut, ofis ve sanayi işyerleri üretimini gerçekleştirdi. 2014 yılında şirketin başına tekrar geçerek çalışmalarına devam etmektedir.

kiptas

KİPTAŞ
(İSTANBUL KONUT İMAR PLAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)
Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve nitelikli yaşam alanları üretme ilkesi ile 1995 yılında faaliyete başlayan KİPTAŞ’ın kurucularındandır. 1995-1999 yılları arasında Genel Müdürlük görevi süresince, İstanbul’un 11 değişik bölgesinde 17.000 konutluk yerleşim birimi üretimi gerçekleştirdi. kiptas.com.tr

toki

TOKİ
(T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla, 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Erdoğan Bayraktar 2002 yılından 2011 yılına kadar TOKİ Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Döneminde “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği kapsamında 81 İl ve 800 İlçe 1.900 şantiyede toplam 512.000 konut uygulaması başlattı. Konutlarla birlikte, 150 hastane, 875 okul ile altyapı çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Bu rakamlar yaklaşık 100 bin nüfuslu 20 adet yeni yerleşim alanına tekabül etmektedir. Görevde bulunduğu dönemdeki bu başarısından dolayı Erdoğan Bayraktar İspanya Kraliyet Ailesi tarafından verilen “Kraliyet Nişanı Ödülü” gibi bir çok ödüle layık görülmüştür. toki.gov.tr

cevre

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2011 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, “Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler” hedefi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yenide yapılandırıldı. Bu yeniden yapılandırmanın başında yer alan Erdoğan Bayraktar, 2011-2013 yılları arasında Bakan olarak görev aldığı dönemde, TOKİ başkanlığı döneminde başlattığı “Kentsel Dönüşüm” çalışmalarını “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” ekseninde ülke geneline yaygınlaştırarak başarıyla sürdürdü. Proje kapsamında afet riski, taşıyan konutların yıkımı ve yeniden yapımının yanı sıra “Bölge Planlama Yaklaşımı” içinde Marka Şehir kavramı oturtularak Türkiye’nin çehresinin değişimi planlanmıştır. Bunların yanı sıra Erdoğan Bayraktar, tecrübe ve birikimini yeni İmar Kanunu’nu ve Yapı Denetim Kanunları çalışmaları üzerine yoğunlaştırmıştır. Var olan aksaklıkların ortadan kaldırılması amaçlı ve Kamu yararına pek çok yeni düzenleme içeren kanun taslakları 2013 yılındaki kabine değişikliği sebebi ile hayata geçememiştir. csb.gov.tr

ÖDÜLLER

İSPANYA KRALİYET NİŞAN ÖDÜLÜ

İSPANYA KRALİYET NİŞAN ÖDÜLÜ Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretiminden dolayı, İspanya Kraliyet Ailesi tarafından “Kraliyet Nişan Ödülü” verilmiştir.

Barcelona Meeting Point (BMP)

Barcelona Meeting Point (BMP) Dünyanın önde gelen Gayrimenkul Organizasyonlarından Barcelona Meeting Point (BMP) tarafından Erdoğan Bayraktar’a ve TOKİ’ye “Alt Gelir Grubuna Konut Sunumu” konusunda ödül verilmiştir.

EIRE (İTALYA, MILANO GAYRİMENKUL ORGANİZASYONU)

EIRE (İTALYA, MILANO GAYRİMENKUL ORGANİZASYONU) Dünyanın önde gelen Gayrimenkul Organizasyonlarından EIRE (İtalya, Milano Gayrimenkul Organizasyonu)tarafından Erdoğan Bayraktar’a ve TOKİ’ye “Girişimcilik ve Gayrimenkul Geliştirilmesi”” konusunda ödül verilmiştir.

AKADEMİK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTORA Toplu Konut alanındaki birikimi, kamu arazilerini ve kaynaklarını verimli biçimde değerlendirip halka açmasındaki çabaları; alt gelir gruplarına yönelik konut üretimi konusundaki katkıları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme konularında göstermiş olduğu başarılardan dolayı Erdoğan Bayraktar Gazi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOKİ Başkanlığı dönemindeki üstün başarıları ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nin kurulması aşamalarında verdiği destek sebebiyle Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora verilmiştir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Afet riski altındaki alanların dönüşümü, depreme karşı güvenli ve çevreye duyarlı konut üretimi alanlarında gösterdiği faaliyetlerden dolayı Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora verilmiştir.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Gecekondulaşmanın önlenmesi, yenileşme ve dönüşümü alanlarındaki çalışmalarından dolayı Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora unvanı verilmiştir.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Toplu konut, gecekondulaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalar nedeniyle Erdoğan Bayraktar’a fahri doktora unvanı verilmiştir.

KİTAPLAR

GECEKONDU VE KENTSEL YENİLEME (2006)

GECEKONDU VE KENTSEL YENİLEME (2006) Erdoğan Bayraktar (İnş. Yük. Müh.), "gecekondu gerçeğini" ele aldığı bu kitapta; konut ve kentleşmeye dair sorunların bir bütün olarak ele alınıp, bütüncül politikalarla çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kitapta; konut ve kentselleşmeye genel bir bakışın ardından; dışlanmış mekanlar, eskimiş ve günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen konutlar, gecekondu/kaçak yapılaşma, nüfusun dengesiz dağılımı ve plansız kentleşme gibi sorunlar, çeşitli ülke örnekleriyle ele alınıyor.

Bayraktar, Türkiye'deki gecekondu gerçeğinin incelemesine ve bugüne dek uygulanan kentleşme ve konut politikaları ile sonuçlarına geniş yer verdiği kitabında gecekondu dönüşümü/kentsel yinelemenin gerekliliğini vurgulayarak, merkezi yönetimin politikaları doğrultusunda geliştirilen TOKİ uygulamalarının açılımını yapıyor.

BİR İNSANLIK HAKKI KONUT: TOKİ’NİN PLANLI KENTLEŞME VE KONUT ÜRETİM SEFERBERLİĞİ (2007)

BİR İNSANLIK HAKKI KONUT: TOKİ’NİN PLANLI KENTLEŞME VE KONUT ÜRETİM SEFERBERLİĞİ (2007) TOKİ’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği Erdoğan Bayraktar TOKİ’nin ülkemizin sosyal konut politikasındaki yerini ve planlı kentleşmeye katkısını ele aldığı kitabına Toplu Konut Kanunu’nun tarihçesiyle başlıyor.

Değişen konut ve kent anlayışına odaklanan kitap; konut yapım sürecini, kredi uygulamalarını ve TOKİ’nin yeni hedeflerini kapsamlı bir şekilde anlatıyor.

Genel Dağıtım
Boyut Yayın Grubu
Tel: +90 212 413 33 33 http://www.idefix.com/kitap/bir-insanlik-hakki-konut-erdogan-bayraktar/tanim.asp?sid=L4I70IL356BXXFOIDTQF

ŞEHİRLERİN DÖNÜŞÜMÜ (2013)

ŞEHİRLERİN DÖNÜŞÜMÜ (2013) 21. Yüzyılda dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içindedir. Göç patlaması, çevresel tehditlerin ağırlaşması, mekansal ve sosyal farklılaşmaların keskinleşmesi, insan yerleşmeleriyle ilgili her şey şehirciliği temelden etkileyen yeni durumları ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de buna benzer bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Son 10,5 yılda ülkemizin tamamında büyük altyapı yatırımlarıyla birlikte kentlerde dönüşüm hareketi başlamıştır. Bu hareket bugün itibarıyla adeta bir seferberlik halini almıştır. 2003'de başlattığımız planlı kentleşme ve konut üretimini gerçekleştirdik. 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla birlikte 20 yıl içinde 6,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz . Hedefimiz, insanımıza yakışan hayat alanlarına sahip yaşanabilir mekanları milletimize sunmaktır.
Erdoğan Bayraktar

İmsak Ofset
Tel: +90 212 656 4997 http://www.idefix.com/kitap/sehirlerin-donusumu-erdogan-bayraktar/tanim.asp?sid=MN3UH3HHL7O8HEWYCDCJ

MODEL ŞEHİRLER, AVRUPA-AMERİKA (2014)

MODEL ŞEHİRLER, AVRUPA-AMERİKA (2014) “”...Artık dünyada ulusal stratejiler değil, bu stratejilerin benimsendiği ve beslediği şehirler yarışmaktadır. Şehrin önemine yaptığımız vurgunun bir adım ötesine geçmeden önce, asla aklımızdan çıkarmamamız gereken önemli bir husus da; hiçbir şehrin, bir diğer şehrin bire bir kopyasıymış gibi değerlendirilemeyeceğidir. Zira her şehir bulunduğu coğrafyayla, halkının kültürüyle ve hayat tarzıyla iç içe geçmiş, kendine has bir karaktere sahiptir; dışarıdan gelen, alışık olmadığı dayatmaları benimsemez. Sıcaktan kavrulan bir çöl şehrinde binalar, sokakların gölgeden istifade etmesi için birbirine yakın mesafede teşkil edilirken, bu durum gene başka bir sıcak şehirde mahremiyetin ihlali olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde, kentin nüfus dinamiklerine uymayan, üzerinde kafa yorulmamış bir toplu taşıma düzenlemesi, trafiği çok daha içinden çıkılmaz hale getirebilir. Bu neviden ezbere dayalı, düz kalıp şehirciliğin yanlışlığını vurgulayan ünlü Fransız tarihçi Marcel Poete’ye göre “Şehircilikte düşülebilecek en büyük hata, mükemmel şehirciliğin el kitabını hayata geçirmeye çalışmaktır”. Dolayısıyla, model şehirlerdeki uygulamaları değerlendirirken, her ülkede, her şehirde başarıya ulaşacağı gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. Netice itibarıyla, yurtdışında birçok referansı olsa da çağdaş şehircilik temelli mekânsal politikalar, katılımcı, uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalarla şekillenmek durumundadır. Şehir sakinleri, planlama ve projelendirme süreçlerinin her zaman odak noktasında bulunmalıdır. 2013 yılında başladığımız “Model Şehirler” çalışmasında, dünya üzerinde önde gelen şehirlerin bu noktaya nasıl geldiğini, bu şehirlerde hangi etkenlerin öne çıktığını, şehircilik anlamında ne tür sorunlar yaşandığını görmek ve göstermek istedik...”
Erdoğan Bayraktar

Genel Dağıtım
Sonçağ Yay.Mat.San.Tic.Ltd.Şti.
Tel: +90 312 341 3667 http://www.idefix.com/kitap/model-sehirler-erdogan-bayraktar/tanim.asp?sid=YQRZMRDMJ1BGOPRMSIZ0

KURULLAR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) 11 Haziran 2011 tarihinde Ak Parti Trabzon Milletvekili olarak seçilmiştir. tbmm.gov.tr

TED

KİPTAŞ
(İSTANBUL KONUT İMAR PLAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)


1994 yılı sonunda KİPTAŞ’ı kurmuştur. kiptas.com.tr

BASIN


AÇIKLAMALARBASINDAN

İletişim